نگهداری پیشگیرانه ups

جلوگیری از خراب شدن ups

 

 

تعمیر  یو پی اس و نگهداری پیشگیرانه

تعمیر و نگهداری دوره ای برای حفظ یکپارچگی و طول عمر باتری احتیاج می باشد.

تجهیزات الکترونیکی برق نیز احتیاج به تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده حتی اگر دستگاه های حالت جامد استفاده شوند دارند.

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه ممکن می باشد احتیاج بخاموش کردن سیستم یو پی اس بمنظور تعمیر یو پی اس داشته باشد.

 

نگهداری و تعمیر یو پی اس اصلاحی و پیشگیرانه

تعمیر و نگهداری از یو پی اس شامل تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و اصلاحی میشود.

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه از یک لیست برنامه ریزی از فعالیت ها تشکیل شده است.

انجام این فعالیت ها UPS را در نظم کاری خوب نگه میدارد و بجلوگیری از خرابی کمک میکند.

نگهداری اصلاحی در یک نتیجه یک خرابی انجام میشود. نگهداری اصلاحی مشکل را رفع میکند و واحد را دوباره بکار میندازد.

یک روش تعمیر و نگهداری استاندارد را نمیتوان برای همه انوع و اندازه های واحد های یو پی اس توسعه داد.

با کتابچه راهنمای کاربر سازنده باید همیشه بعنوان احتیاج تعمیر یو پی اس خاص و دستورالعمل های تشخیص عیب یابی مشورت شود.

بر روی حافظه تکیه نکنید. دستورالعمل های کتابچه راهنمای کاربر را دنبال کنید. چنین رهنمودهایی اقدامات احتیاطی را فراهم خواهند کرد

. اگر کتابچه راهنمای کاربر شما تعمیر و نگهداری را که میتواند توسط کاربر ارائه شود محدود میکند، دستورالعمل های کتابچه راهنمای را دنبال کنید

مگر اینکه دستورالعمل های کلی با راهنمایی های اضافی تکمیل شده باشند. تعمیر و نگهداری فیزیکی یا عیب یابی تنها باید توسط پرسنل آموزش دیده در سیستم انجام شود.

پرسنل عامل اموزش ندیده در تعمیر یو پی اس باید تلاش های خود را بشناسایی علائم یک خطا محدود کنند.

 

م سیستم با سابقه طولانی که در زمینه تعمیر یو پی اس دارد بهترین خدمات را به شما ارائه خواهد کرد.