یو پی اسیو پی اس

یو پی اس

UPS ( یو پی اس ) در اصل مخفف کلمه لاتین Uninterruptible Power Supply می باشد . یو پی اس در واقع یک منبع تغذیه بدون وقفه می باشد ، یو پی اس یک دستگاه الکترونیکی است که وظیفه ی اصلی آن حفاظت از سیستم های الکترونیکی حساس و گران قیمت است . از یو پی اس می توانیم در زمان قطع برق نیز بهره بگیریم به این صورت که یو پی اس تا اندازه ای که میزان ذخیره ی انرژی در آن اجازه دهد در زمان قطع برق ، برق مصرفی ما را تامین می کند .

توضیحات

UPS ( یو پی اس ) در اصل مخفف کلمه لاتین Uninterruptible Power Supply می باشد . یو پی اس در واقع یک منبع تغذیه بدون وقفه می باشد ، یو پی اس یک دستگاه الکترونیکی است که وظیفه ی اصلی آن حفاظت از سیستم های الکترونیکی حساس و گران قیمت است . از یو پی اس می توانیم در زمان قطع برق نیز بهره بگیریم به این صورت که یو پی اس تا اندازه ای که میزان ذخیره ی انرژی در آن اجازه دهد در زمان قطع برق ، برق مصرفی ما را تامین می کند .