یو پی اس On-Lineیو پی اس On-Line

یو پی اس On-Line ترانس دار

ویژگی های یو پی اس تک فاز ورودی – تک فاز خروجی رام سیستم :

1 – دامنه وسیع ولتاژ ورودی 2 – قابلیت راه اندازی بدون برق شهر 3 – قابلیت اتصال به ژنراتور 4 – ترانس ایزوله خروجی 5 – حفاظت تمام اتوماتیک 6 – نرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اس 7 – قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی 8 – سیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژر 9 – کارایی بسیار بالا

توضیحات

یو پی اس On-Line ترانس دار تک فاز ورودی – تک فاز خروجی رام سیستم :

ویژگی های یو پی اس تک فاز ورودی – تک فاز خروجی رام سیستم :

۱ – دامنه وسیع ولتاژ ورودی ۲ – قابلیت راه اندازی بدون برق شهر ۳ – قابلیت اتصال به ژنراتور ۴ – ترانس ایزوله خروجی ۵ – حفاظت تمام اتوماتیک ۶ – نرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اس ۷ – قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی ۸ – سیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژر ۹ – کارایی بسیار بالا

مشخصات فنی