یو پی اس سه فازیو پی اس سه فاز

یو پی اس سه فاز فرکانس بالا

ویژگی ها:

1 – قابلیت تنظیم سطح ولتاز خروجی 2 – راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق 3 – دامنه وسیع ولتاژ ورودی 4 – قابلیت کارکرد به صورت موازی 5 – نرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اس 6 – سیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژر 7 – ضریب توان ورودی بالا 8 – بای پس اتوماتیک و دستی

توضیحات

یو پی اس سه فاز فرکانس بالا

ویژگی ها:

۱ – قابلیت تنظیم سطح ولتاز خروجی ۲ – راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق ۳ – دامنه وسیع ولتاژ ورودی ۴ – قابلیت کارکرد به صورت موازی ۵ – نرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اس ۶ – سیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژر ۷ – ضریب توان ورودی بالا ۸ – بای پس اتوماتیک و دستی

مشخصات فنی