کابینت باتریکابینت باتری

کابینت باتری TEC CAB ، TEC PACK

مشخصات :

1.دارای فریم سبک و راحت
2.دارای رنگ پایدار
3.ضخامت ورقه ها ( 1.5mm-1 )
دارای سینی ثابت آب کاری شده با تحمل بار 200 kg
قابلیت نصب فیوز باتری ، محل ورودی کابل از نقاط مختلف کابینت

توضیحات

کاربرد ها :

قابل استفاده برای انواع UPS های
صنعتی و استاندارد و
قابل ارائه به صورت RACK MOUNT و TOWER

مشخصات :

۱.دارای فریم سبک و راحت
۲.دارای رنگ پایدار
۳.ضخامت ورقه ها ( ۱.۵mm-1 )
دارای سینی ثابت آب کاری شده با تحمل بار ۲۰۰ kg
قابلیت نصب فیوز باتری ، محل ورودی کابل از نقاط مختلف کابینت

مشخصات فنی