اینورتر سری DJNاینورتر سری DJN

اینورتر سری DJN

ویژگی ها :

مطابق با استاندارد ارتباطی سیستم تغذیه AC و DC
تکنولوژی بهینه سازی SPWM با عملکرد بالا
عملکرد حفاظت کامل
IGBT سوئیچ برای ایمنی بیشتر
DSP میکرو کنترلر

توضیحات

اینورتر سری DJN

ویژگی ها :

مطابق با استاندارد ارتباطی سیستم تغذیه AC و DC
تکنولوژی بهینه سازی SPWM با عملکرد بالا
عملکرد حفاظت کامل
IGBT سوئیچ برای ایمنی بیشتر
DSP میکرو کنترلر

مشخصات فنی