سرویس و نگهداری UPS

سرویس و نگهداری UPS

همه می دانیم که مراقبت از دستگاه های الکترونیکی در برابر اختلالات ناشی از توزیع و انتقال برق که گاها موجب سوختن دستگاه ها و تجهیزات الکتریکی می شود اهمیت زیادی دارد . دستگاه های UPS این مشکل را رفع کرده اند . اما باید بدانیم که دستگاه های یو پی اس خود نیز نیاز به نگهداری دارند که مجموعه ی رام سیستم نگهداری از یو پی اس را به خوبی انجام خواهد داد .

سرویس و نگهداری UPS

کارشناسان رام سیستم بهترین سرویس و نگهداری ups را به عنوان یکی از موثر ترین تجهیزات جهت تامین برق اضطراری و برای تنظیم کردن نوسانات برق ارائه می دهد . با نگهداری و سرویس به موقع دستگاه های یو پی اس عمر مفید آن ها را افزایش دهید .

نگهداری و سرویس صحیح و به موقع

سرویس و نگهداری UPS شامل چک کردن ولتاژ های ورودی و خروجی دستگاه ، کنترل برق ورودی از نظر سیم کشی ، تست کردن عملکرد باتری ها ، تمیز کردن دستگاه یو پی اس و قطعات مربوطه آن ، چک کردن فرکانس های ورودی و خروجی ، تست کردن درصد مصرف انرژی توسط باتری ها و … می باشد . رام سیستم با نگهداری و سرویس صحیح و به موقع یو پی اس ها باعث جلوگیری از خرابی آن در بلند مدت می شود .

تعمیر و سرویس پیشگیرانه

سرویس و نگهداری پیشگیرانه دستگاه های UPS روشهایی منظم جهت حفاظت هرچه بهتر از سیستم های الکتریکی می باشد . نگهداری و سرویس یو پی اس باعث کاهش خرابی ها و موازی با آن باعث افزایش طول عمر و عملکرد بهتر دستگاه UPS می شود . که در نتیجه ی این عمل هزینه های تعمیر یو پی اس نیز کاهش میابد.